O kursachUczestnicy kursów prowadzonych na platformie www.dobrzeuczymy.pl  otrzymują wsparcie merytoryczne oraz metodyczne pozostając pod opieką indywidualnych mentorów.

Zalety kursów:

● Praktyczne działania - możliwość wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce szkolnej,

● Indywidualny kontakt – motywująca opieka mentorska w czasie całego kursu,

● Dzielenie się doświadczeniami i sprawdzonymi dobrymi praktykami z opiekunami i innymi uczestnikami kursu,

● Wybór czasu, sposobu pracy, materiałów i zadań, który sprawia, że uczestnik uczy się dokładnie tego, co jest mu potrzebne.
 

Kursy dla nauczycieli

Filmoteka Szkolna. Akcja!

To intensywny 3-miesięczny kurs e-learningowy dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z zakresu edukacji filmowej. Uczestnicy kursu poznają metody pracy z filmem na zajęciach z młodzieżą oraz przykłady dobrych praktyk, otrzymują też gotowe materiały do wykorzystania w szkole: scenariusze lekcji, prezentacje, dostęp do materiałów audiowizualnych, materiały instruktażowe. Kursy Filmoteki Szkolnej organizujemy od 2009 r. we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Wzięło w nich udział ponad 700 pedagogów, którzy docenili bogate materiały merytoryczne, pomoc ekspertów z zakresu edukacji filmowej i możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/filmoteka-szkolna-akcja/news/kurs-internetowy-dla-nauczycieli

Włącz się. Młodzi i media

Kurs e-learningowy z zakresu edukacji medialnej skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy kursu poznają podstawową wiedzę o mediach, specyfikę języka mediów, szanse i zagrożenia wynikające ze swobodnego dostępu do mediów, w tym głównie Internetu. Kurs wspiera nauczycieli w realizacji lekcji i projektów medialnych z uczniami.  W czasie kursu uczestnicy mają dostęp do bogatych materiałów: scenariuszy, artykułów, materiałów audiowizualnych. To druga edycja kursu realizowanego we współpracy z Fundacją Evens i Narodowym Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.ceo.org.pl/media

Młodzi Przedsiębiorczy - Jak prowadzić projekty uczniowskie?

To kurs e-learningowy dla nauczycieli szkół gimnazjalnych z zakresu edukacji ekonomicznej, który wspiera nauczyciela opiekującego się zespołem uczniowskim. Jego uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pracować z uczniami przy realizacji następujących tematów: zarządzanie zasobami (w tym finansowymi), opracowywanie budżetów, racjonalne decyzje ekonomiczne w życiu codziennym, przedsiębiorczość społeczna, funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej. To już V edycja tego kursu realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i  SAP Polska.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.mlodziprzedsiebiorczy.pl

Jak zaplanować ciekawą lekcję z wos-u. Metodyczny kurs internetowy dla nauczycieli wos-u

Nasza propozycja skierowana jest zarówno do nauczycieli z wieloletnim stażem, jak i do tych  tych, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę ze szkołą.  W trakcie 90-godzinnego kursu nauczyciele poznają sprawdzone metody i techniki prowadzenia zajęć. W kursie przybliżamy także metodę projektu oraz pokazujemy, jak korzystać z niej podczas zajęć wiedzy o społeczeństwie. Nie brakuje w nim także inspirujących materiałów dotyczących oceniania, motywowania i angażowania uczniów. W każdym z modułów merytorycznych uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne, z którymi się zapoznaje oraz zadanie związane z realizacją lekcji. Każdy uczestnik pracuje pod opieką mentora – doświadczonego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Więcej informacji o kursie: http://www.ceo.org.pl/pl/koss/news/kursy-internetowe-dla-nauczycieli-wos-u

Jak efektywnie realizować treści nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej (poziom podstawowy) w warunkach nowej podstawy programowej?

Nowa podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej stanowi    dla nauczycieli duże wyzwanie, tak z powodu celów kształcenia,  jak i treści  nauczania. Proponowany kurs przygotowuje nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Podstawowymi celami kursu są: usystematyzowanie wiedzy z wybranych dziedzin prawa, które występują w podstawie programowej wos-u (zakres podstawowy); kształcenie umiejętności planowania lekcji, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w podstawie programowej wos-u; oraz prezentacja praktycznych rozwiązań metodycznych do zastosowania na lekcjach wos-u. W każdym z modułów merytorycznych uczestnik otrzymuje materiały edukacyjne, z którymi się zapoznaje oraz zadanie związane z realizacją lekcji. Każdy uczestnik pracuje pod opieką mentora – doświadczonego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Więcej informacji o kursie: http://www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/news/jak-efektywnie-uczyc-wos-u-w-szkole-ponadgimnazjalnej-kurs-internetowy
 

Kursy dla uczniów

Filmoteka Szkolna. Akcja! - kurs dla uczniów

To propozycja dla uczniów szkół gimnazjalych i ponadgimnazjalnych, którzy zainteresowani są kinematografią i chcą pracować nad własnymi filmowymi projektami.  Kurs składa się z części teoretycznej - dotyczącej historii filmu polskiego i języka filmowego, oraz z części praktycznej, w której młodzież próbuje  swoich sił w roli krytyków filmowych bądź operatorów kamery. Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w grupie. W czasie kursu otrzymują wsparcie doświadczonego mentora, mają  także okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursu za pośrednictwem platformy. W tym roku uczestników kursów będziemy też zachęcać do zakładania własnych filmowych blogów.

Więcej informacji na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/filmoteka-szkolna-akcja/news/kurs-internetowy-dla-uczniow

Młodzi Przedsiębiorczy - Zarządzamy własnymi zasobami

Kurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Młodzi ludzie pracując w małych zespołach (4-6 osobowych) uczą się radzić sobie z zarządzeniem własnymi finansami, opracowywać budżet różnorodnych przedsięwzięć, dokonywać świadomych wyborów konsumenckich oraz analizować ryzyko. W czasie kursu otrzymują wsparcie doświadczonego mentora, mają  także okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursu za pośrednictwem platformy.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.mlodziprzedsiebiorczy.pl

Młodzi Przedsiębiorczy - Zakładamy i prowadzimy własną firmę

Kurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Młodzi ludzie pracując w małych zespołach (4-6 osobowych) uczą się jak założyć i prowadzić firmę w wirtualnej rzeczywistości, odzwierciedlającej realia rynkowe i administracyjne, pozyskiwać sojuszników własnych działań oraz podejmować działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej. W czasie kursu otrzymują wsparcie doświadczonego mentora, mają  także okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami kursu za pośrednictwem platformy.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie: www.mlodziprzedsiebiorczy.pl